User Tools

Site Tools


31-sen-chi-u-la-gi

Sen Chiểu là một xã thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,52 km², dân số năm 1999 là 8.225 người,[1] mật độ dân số đạt 1.490 người/km².

Rau muống Tiến Vua - một trong 4 đặc sản tiến vua của đất Sơn Tây xưa đang dần hình thành nên làng nghề sản xuất rau an toàn mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về các vấn đề nhất là đầu ra và cơ chế chính sách....

Bún đậu Linh Chiểu nổi tiếng sach sẽ thơm ngon với những sợi bún và bìa đậu trắng muốt....

31-sen-chi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)