User Tools

Site Tools


31-sankei-shimbun-la-gi

The Sankei Shimbun
Loại hình Nhật báo
Hình thức Báo khổ rộng (54,6 cm x 40,65 cm)
Chủ sở hữu Công ty TNHH Sankei Shimbun
Nhà xuất bản Nagayoshi Sumita
Thành lập 20 tháng 6 năm 1933
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Trụ sở Osaka & Tokyo
Số lượng lưu hành Bản sáng: 2.191.587
Bản tối (chỉ ở Kansai): 635.988
Trang web sankei.jp.msn.com

Sankei Shimbun (産経新聞 (Sản Kinh Tân văn) nghĩa là: báo sản xuất-kinh tế?) là một nhật báo tại Nhật Bản. Tờ báo do công ty TNHH Sankei Shimbun (株式会社産業経済新聞社 Kabushiki-gaisha Sangyō Keizai Shinbunsha?). Đây là tờ báo có số lượng phát hành lớn thứ 6 tại Nhật Bản và được coi là một trong 5 tờ báo toàn quốc.[1]

Ngày 1 tháng 10 năm 2007, trang thông tin điện tử của Sankei Shimbun và MSN Nhật Bản cho ra một trang thông tin hợp tác, MSN Sankei News.[2]

31-sankei-shimbun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)