User Tools

Site Tools


31-sam-m-n-la-gi

Sam Mứn là một xã thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Xã có diện tích 67,17 km², dân số năm 1999 là 9271 người,[1] mật độ dân số đạt 138 người/km².

Ngày 25-8-2012, một phần diện tích và dân số của xã Sam Mứn được tách ra để thành lập xã Pom Lót. Xã Sam Mứn sau khi điều chỉnh còn lại 2.447,46 ha diện tích tự nhiên và 4.918 nhân khẩu, mật độ dân số đạt 200 người/km².

31-sam-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)