User Tools

Site Tools


31-s-ng-vodopadnaya-la-gi

Sông Vodopadnaya gần cửa sông.

Vodopadnaya (tiếng Nga: Водопадная, nghĩa là sông thác nước) là một sông tại vùng Primorsky của Nga.

Sông có chiều dài 36 km, diện tích lưu vực là 191 km². Cửa sông nằm tại Nikolayevka và khởi nguồn ở phía nam Sikhote-Alin (1337 mlm). Đây là một chi lưu tả ngạn của sông Partizanskaya.

31-s-ng-vodopadnaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)