User Tools

Site Tools


31-s-ng-tr-la-gi

Phường Sông Trí là một phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Phường này được thành lập dựa trên toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Kỳ Anh. Tính đến thời điểm tháng 01 năm 2015, phường Sông Trí có 514,68 ha và 11.612 nhân khẩu.[3]

Phường Sông Trí có diện tích 5,85 km², dân số năm 1999 là 9735 người,[1] mật độ dân số đạt 1664 người/km².

31-s-ng-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)