User Tools

Site Tools


31-s-ng-thao-th-tr-n-la-gi

Sông Thao là thị trấn huyện lỵ của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thị trấn Sông Thao có diện tích 4,85 km², dân số năm 2009 là 5518 người,[1] mật độ dân số đạt 1137 người/km².

Tỉnh lộ 313 đoạn qua thị trấn

Lỵ sở cua huyện đã đặt tại xã Đông Phú từ năm Minh Mạng thứ 16 (1835), khi huyện Cẩm Khê còn mang tên gọi lịch sử là Hoa Khê.[2] Tháng 1 năm 1996, thị trấn Sông Thao được thành lập với vai trò huyện lỵ huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú; diện tích tự nhiên của thị trấn là 451,29 ha, bao gồm toàn bộ 418,29 ha của xã Đông Phú và 33 ha của xã Phú Khê, dân số là 7954 người; về vị trí, phía đông thị trấn giáp xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, phía tây giáp xã Thanh Nga, phía nam giáp xã Phú Khê, còn phía bắc giáp xã Sai Nga của huyện và xã Hoàng Cương của huyện Thanh Ba.[3]

31-s-ng-thao-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)