User Tools

Site Tools


31-s-ng-t-ng-la-gi

Sảng Tủng là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Sủng Là, xã Xà Phìn
  • Đông giáp xã Sính Lủng
  • Nam giáp xã Hố Quáng Phìn, xã Vần Chải
  • Tây giáp xã Phố Cáo.

Xã Sảng Tủng được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Lũng Phìn thành bốn xã: Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái và Sảng Tủng. Xã Sảng Tủng có diện tích 31,64 km², dân số năm 1999 là 2.777 người.[1], mật độ dân cư đạt 88 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-s-ng-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)