User Tools

Site Tools


31-s-ng-ray-x-la-gi

Sông Ray là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 33,15 km², dân số năm 1999 là 16583 người,[1] mật độ dân số đạt 500 người/km².

Theo Địa bạ năm 1836, nơi đây là vùng rừng thuộc xã Thoại Hương, có tên thôn La Minh (có tên Bo Ngốt, một địa danh của đồng bào dân tộc ít người), thuộc phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa

Năm 1982, Thị trấn Nông trường Sông Ray thuộc huyện Xuân Lộc được thành lập do sáp nhập xã Tân Lập huyện Châu Thành chuyển về và Nông trường Sông Ray là vùng kinh tế mới mở sau năm 1975. Năm 1992, Thị trấn Nông trường Sông Ray đổi thành xã Sông Ray.

Năm 1994, chia xã Sông Ray thành 3 xã: Sông Ray, Lâm San, Lang Minh. Năm 2003, 2 xã Sông Ray, Lâm San chuyển thuộc về huyện Cẩm Mỹ mới thành lập.

Giáo Dục

trường cấp 1; trường tiểu học

trường THCS Ngô quyền

trường TPTH Sông Ray

31-s-ng-ray-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)