User Tools

Site Tools


31-s-ng-m-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Sông Mã là thị trấn huyện lị của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Thị trấn được xã Nà Nghịu bao quanh gần như toàn bộ, chỉ trừ một đoạn cực kỳ nhỏ ở phía đông bắc.

Thị trấn Sông Mã hiện nay được thành lập vào ngày 13 tháng 4 năm 1977 trên cơ sở thị trấn Sông Mã cũ. Thị trấn là điểm cuối của tuyến quốc lộ 4G nối đến thành phố Sơn La, và là điểm đầu của hai tuyến tỉnh lộ là 105 đến huyện Sốp Cộp và biên giới Việt-Lào, tỉnh lộ 115 nối với các xã tây bắc của huyện. Thị trấn nằm ở bên bờ tả ngạn con sông Mã. Diện tích của thị trấn Sông Mã là 4,47 km², dân số là khoảng 5941 người, mật độ dân số đạt khoảng 1329 người/km².[2]

Thị trấn Sông Mã được chia thành 12 tổ, được đánh số từ 1 đến 12.

31-s-ng-m-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)