User Tools

Site Tools


31-s-ng-m-c-la-gi

Sảng Mộc là một xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã có diện tích 98,13 km², dân số năm 1999 là 2369 người,[1] mật độ dân số đạt 24 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Sảng Mộc có diện tích 107,56 km², dân số là 2474 người thuộc 4 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, mật độ dân số đạt 23 người/km², đây là xã có diện tích lớn nhất và mật độ dân số thấp nhất của tỉnh Thái Nguyên. Sảng Mộc hiện được chia thành 10 xóm là Bản Chương, Nà Ca, Phú Cốc, Khuổi Mèo, Bản Chấu, Nà Lay, Khuổi Chạo, Tân Lập, Khuổi Uốn, Nghinh Tác.[2]

Đây là xã cực bắc của huyện Võ Nhai và có sông Nghinh Tường cùng các con suối phụ lưu của nó chảy trên địa bàn.

Sảng Mộc tiếp giáp với các xã Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư thuộc huyện Chợ Mới và xã Liêm Thủy thuộc huyện Na Rì đều thuộc tỉnh Bắc Kạn ở phía tây bắc, bắc và đông bắc; giáp với xã Nghinh Tường ở phía đông, giáp với hai xã Vũ Chấn và Thượng Nung ở phía nam và giáp với xã Thần Xa ở phía tây nam.

Tuyến đường Vũ Chấn - Nghinh Tường - Sảng Mộc dài 24 km đã được nâng cấp vào năm 2010 với tổng số vốn đầu tư trên 72 tỷ đồng.[3] Năm 2000 năng suất lúa bình quân chỉ đạt 32 tạ/ha, năm 2007 là gần 40tạ/ha. Trong ba năm 2004-2006, Sảng Mộc đã trồng được 201,90ha rừng, trong đó có 50ha là trồng cây hồi cho giá trị kinh tế cao. Nhiều diện tích đất nông nghiệp trong xã đã được cải tạo để có thể canh tác được hai vụ.[4]

31-s-ng-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)