User Tools

Site Tools


31-s-ng-l-y-x-la-gi

Sông Lũy là một xã thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã có diện tích 91,36 km², dân số năm 1999 là 7793 người,[1] mật độ dân số đạt 85 người/km².

31-s-ng-l-y-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)