User Tools

Site Tools


31-s-ng-l-x-la-gi

Sông Lô là một xã thuần nông cận đô thị nằm phía Đông Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Phía Đông giáp xã Sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Phía Tây giáp phường Thanh Miếu, Phía Nam giáp phường Bến Gót, Phía Bắc giáp xã Trưng Vương. Xã có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, dân cư được phân bố tập trung.

Xã Sông Lô có diện tích 5,36 km², dân số thường trú năm 2015 là 5023 người,[1] mật độ dân số đạt 937 người/km².

31-s-ng-l-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)