User Tools

Site Tools


31-s-ng-kontrovod-la-gi

Sông Kontrovod
Dài 49 km
Dòng chảy
Thượng nguồn Dãy Strelnikov, Sikhote-Alin
Cửa sông Bikin
Các quốc gia lưu vực Nga

Kontrovod (tiếng Nga: Контровод) là một sông tại vùng Primorsky của Nga.

Sông có chiều dài 49 km và khởi nguồn từ dãy Strelnikov của Sikhote-Alin. Kontrovod đổ nước vào sông Bikin.

Luchegorsk được thành lập bên bờ sông. Có một hồ chứa thủy điện trên sông tại đây.

31-s-ng-kontrovod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)