User Tools

Site Tools


31-s-ng-c-u-x-la-gi

sông cầu là nơi có thuyền buồm đi lại.Sông Cầu còn có xã Việt Thống gồm các thôn Thống Thượng Thống Hạ

Sông Cầu là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Xã Sông Cầu có diện tích 25,13 km², dân số năm 1999 là 929 người,[1] mật độ dân số đạt 37 người/km².

31-s-ng-c-u-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)