User Tools

Site Tools


31-s-ng-c-u-ph-ng-la-gi

Sông Cầu là một phường của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp xã Dương Quang.
  • Đông giáp các phường Đức Xuân và Phùng Chí Kiên.
  • Nam giáp xã Nông Thượng.
  • Tây giáp xã Quang Thuận (Bạch Thông), xã Dương Quang.

Phường Sông Cầu có diện tích 3.97 km², dân số năm 1999 là 5798 người,[2] mật độ dân số đạt 1460 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, phường Sông Cầu có diện tích 4,32 km², dân số khoảng 6342 người, mật độ dân số đạt 1468 người/km².[3] Phường Sông Cầu có tuyến tỉnh lộ 257 chạy dọc theo chiều đông-tây. Sông Cầu tạo thành ranh giới tự nhiên phía bắc của phường, ngoài ra, trên địa bàn phường còn có suối Nông Thượng, là một phụ lưu hữu ngạn của sông Cầu.

Sông Cầu được chia thành 19 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 19:.

31-s-ng-c-u-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)