User Tools

Site Tools


31-s-n-l-nh-la-gi

Sơn Lĩnh là một xã miền núi thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

         - Phía bắc giáp xã Sơn Lâm;

         - Phía nam giáp xã Sơn Tây

         - Phía đông giáp xã Sơn Quang

         - Phía tây giáp xã Sơn Hồng

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1880.13 ha (18,8013 km²), trong đó:

         - Đất nông nghiệp 1598.24 ha chiếm 85.01% tổng diện tích đất tự nhiên;

         - Đất phi nông nghiệp 191.28 ha chiếm 10.17% tổng diện tích đất tự nhiên;

         - Đất chưa sử dụng 90.61 ha chiếm 4.82% tổng diện tích đất tự nhiên.

Toàn xã có 1.014 hộ với 3.641 nhân khẩu trên 10 thôn với 52 cụm dân cư (số liệu được tính tại thời điểm 30/5/2018).

  1. ^ a ă â Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên MS
31-s-n-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)