User Tools

Site Tools


31-s-n-kim-1-la-gi

Sơn Kim 1 là một xã thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.Nơi đây có cửa khẩu Sơn Kim hay còn gọi là cửa khẩu Cầu Treo

Xã Sơn Kim 1 có diện tích 197 km², dân số năm 2004 là 4378 người,[1] mật độ dân số đạt 22 người/km².

31-s-n-kim-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)