User Tools

Site Tools


31-s-n-ki-n-la-gi

Sơn Kiên là một xã thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Sơn Kiên có diện tích 53,11 km², dân số năm 2007 là 10534 người,[1] mật độ dân số đạt 198 người/km².

Xã Sơn Kiên Bao gồm 4 ấp: Kiên Bình, Vàm Răng, Tà Lóc, Số 8. Người dân Khơme chiếm tỉ lệ 15 % dân số toàn xã.

Xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn (135) với hệ thống kênh rạch đan xen, kinh tế phụ thưộc vào sản xuất nông nghiệp[3].

31-s-n-ki-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)