User Tools

Site Tools


31-s-n-k-t-n-ph-la-gi

Sơn Kỳ là một phường thuộc quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trên địa bàn phường có trung tâm mua sắm nổi tiếng của Nhật Bản là Aeon Mall Celadon Tân Phú.

Phường Sơn Kỳ có diện tích 1,12 km², dân số năm 1999 là 18812 người,[1] mật độ dân số đạt 16796 người/km².

Trước năm 2004, phường Sơn Kỳ là một phần của phường 16, quận Tân Bình.

31-s-n-k-t-n-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)