User Tools

Site Tools


31-s-n-h-i-ki-n-l-ng-la-gi

Sơn Hải là một xã thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Xã Sơn Hải quản lý quần đảo Bà Lụa - một nhóm đảo ngoài khơi huyện Kiên Lương. Xã có diện tích 5.08 km², dân số năm 1999 là 1904 người,[1] mật độ dân số đạt 375 người/km². Dân cư sống tập trung tại hai ấp là Hòn Heo và Hòn Ngang.[3]

Tuy là một xã nghèo nhưng Sơn Hải là xã đầu tiên của huyện Kiên Lương hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học và trung học cơ sở.[4] Cuối năm 2007, Sơn Hải cũng là xã đầu tiên của huyện không còn hộ đói - nghèo với thu nhập bình quân đầu người là 9,1 triệu đồng Việt Nam/người/năm.[3] Từ năm 2006, xã thử nghiệm nuôi sò lông tại ấp Hòn Heo và ấp Hòn Ngang.[5] Năm 2009, một nhóm côn đồ tìm đến cướp sò và gây rối loạn trật tự của xã.[6]

  • Ngày 14 tháng 1 năm 1983, huyện Kiên Hải thành lập, gồm 6 xã là Bà Lụa, Nam Du, Hoà Đốc, Hòn Nghệ, Hòn Tre và Lại Sơn.[7]
  • Ngày 27 tháng 9 năm 1983, xã Bà Lụa đổi tên thành xã Sơn Hải.[8]
  • Ngày 17 tháng 8 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị định số 33/2000/NĐ-CP chuyển xã Sơn Hải sang nằm dưới quyền quản lý của huyện Kiên Lương.[9]
31-s-n-h-i-ki-n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)