User Tools

Site Tools


31-s-n-d-ng-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Sơn Dương là huyện lị của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tú Thịnh, xã Hợp Thành.
  • Đông giáp xã Hợp Thành, xã Kháng Nhật.
  • Nam giáp xã Kháng Nhật, xã Phúc Ứng
  • Tây giáp xã Phúc Ứng, xã Tú Thịnh.

Thị trấn Sơn Dương nằm ở đôi bờ sông Phó Đáy và có suối Tư Trầm, ngòi Đất Cao chảy qua. Ttuyến quốc lộ 37 và tuyến quốc lộ 2C đi qua địa bàn.

Thị trấn Sơn Dương có diện tích 20.89 km², dân số năm 1999 là 12833 người,[2] mật độ dân số đạt 614 người/km². Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thị trấn Sơn Dương có diện tích 20,74 km², dân số là 13422 người, mật độ dân số đạt 647 người/km².[3]

Thị trấn Sơn Dương được chia thành các tổ Nhân dân: Tân Thịnh, Đăng Châu, Quyết Tiến, An Kỳ, Cơ quan, Tân Bắc, Đoàn Kết, Tân Phú, Măng Ngọt, Thịnh Tiến, Bắc Trung, Bắc Lũng, Tân Phúc, Bắc Hoàng, Xây dựng, Đồng Tiến, Tân Kỳ, Quyết Thắng, Làng Cả, Kỳ Lâm, Tân An, Hồ Tiêu, Thượng Tiến, Thượng Châu, An Đinh.

31-s-n-d-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)