User Tools

Site Tools


31-s-l-l-u-la-gi

Sì Lở Lầu
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ

Sì Lở Lầu là một xã thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Phong Thổ

31-s-l-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)