User Tools

Site Tools


31-s-c-s-n-th-tr-n-h-n-i-la-gi

Sóc Sơn là một thị trấn thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Sóc Sơn có diện tích 0,99 km², dân số năm 1999 là 3.027 người,[1] mật độ dân số đạt 3.058 người/km².

Thị trấn Sóc Sơn được thành lập năm 1987 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Tiên Dược và Phù Linh.

- ThỊ trấn được chia thành 12 tổ theo thứ tự từ 1 đến 12, trên cơ sở trước đây đã chia làm 5 khu (khu A, B1, B2, C, D).

- Địa giới thị trấn năm bám theo Quốc lộ 3 và đường 131 trung tâm là ngã tư huyện Sóc Sơn.

- Hiện nay toàn bộ các cơ quan hành chính của huyện đều nằm trên địa bàn thị trấn Sóc Sơn.

31-s-c-s-n-th-tr-n-h-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)