User Tools

Site Tools


31-s-c-h-la-gi

Sóc Hà là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Sóc Hà có diện tích 32,29 km², dân số năm 1999 là 2.370 người.[1], mật độ dân cư đạt 73,4 người/km².

Xã Sóc Hà được chia thành các xóm: Cốc Nghịu, Cốc Vường, Địa Lan, Háng Cáu, Lũng Củm, Lũng Mật, Lũng Pươi, Lũng Rài, Nà Cháo, Nà Nghiềng, Nà Phái, Nà Sác, Lũng Tao, Pò Háng, Sóc Giang, Trúc Long.

Trên địa bàn xã Sóc Hà có các ngọn núi như Cảm Dảng, Tràm, Pác Khang, Phia Mạ, Phia Tẳng, Phia Khao, Sát Nhân, Sì Pài. Sóc Hà có một số dòng suối chảy trên địa phận như suối Trúc Long, suối Bó Tầu, suối Khuổi Kỳ và Khuổi Nính. Sóc Hà là nơi sông Bằng chảy vào lãnh thổ Việt Nam, song dòng sông trên địa bàn xã Sóc Hà còn nhỏ, thường được gọi là suối. Xã Sóc Hà là điểm cuối của tuyến tỉnh lộ Đôn Chương-Sóc Hà, nối đến cửa khẩu Sóc Giang thông thương sang Trung Quốc. Đồn biên phòng Sóc Hà quản lý tuyến biên giới của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-s-c-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)