User Tools

Site Tools


31-s-b-nh-la-gi

Sĩ Bình là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lãng Ngâm và Hương Nê (Ngân Sơn).
  • Đông giáp xã Vũ Muộn.
  • Nam giáp xã Cao Sơn, xã Nguyên Phúc.
  • Tây giáp xã Nguyên Phúc, xã Tân Tiến, xã Phương Linh.

Xã Sĩ Bình có diện tích 27,2 km², dân số năm 1999 là 1667 người,[1] mật độ dân số đạt 61 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Sĩ Bình có diện tích 27,15 km², dân số khoảng 1.783 người, mật độ dân số đạt 65,7 người/km².[3] Trêna địa bàn xã có một số dòng suối nhỏ như suối Pù Cà.

Xã Sĩ Bình được chia thành các thôn bản: Phiêng Bủng, Nà Loạn, Khau Cưởm 1, Khau Cưởm 2, Nà Cà A, Nà Cà B, Nà Lẹng, Lọ Cặp, Nà Phja, Khuổi Đẳng, Pù Cà.

31-s-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)