User Tools

Site Tools


31-s-a-la-gi

Sịa là một thị trấn thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Gồm có 9 Tổ Dân Phố: An Gia,Uất Mậu,Khuôn Phò,THủ Lễ,Giang Đông,Thạch Bình,Tráng Lực,Vân Căn,Vân Cổ

 Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Quảng Phước.

+ Phía Tây giáp xã Quảng Vinh.

+ Phía Nam giáp xã Quảng Vinh và xã Quảng Thọ.

+ Phía Bắc giáp xã Quảng Lợi và phá Tam Giang.

31-s-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)