User Tools

Site Tools


31-r-ch-g-i-la-gi

Rạch Gòi
Thị trấn
Khu chợ Rạch Gòi.jpg

Đường vào khu chợ thị trấn Rạch Gòi

Địa lý
Diện tích 9,78 km²[1]
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 10.073 người[1]
 Mật độ 1.030 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hậu Giang
Huyện Châu Thành A
Thành lập 2007[2]
Mã hành chính 31359[1]

Rạch Gòi là một thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thị trấn được thành lập năm 2007, với diện tích 9,78 km², và dân số năm 2007 là 10.073 người,[1] mật độ dân số đạt 1.030 người/km².

Đông giáp xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.
Tây giáp thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A và xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.
Nam giáp xã Thạnh Hòa và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp.
Bắc giáp xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Thị trấn Rạch Gòi được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 977,84 ha diện tích tự nhiên và 10.073 người của xã Thạnh Xuân.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A

31-r-ch-g-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)