User Tools

Site Tools


31-r-b-n-la-gi

Rã Bản là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phương Viên, xã Bằng Phúc.
  • Đông giáp xã Đôn Phong (Bạch Thông).
  • Nam giáp xã Đông Viên.
  • Tây giáp xã Đại Sảo, xã Phương Viên.

Xã Rã Bản có diện tích 24,83 km², dân số năm 1999 là 1438 người,[1] mật độ dân số đạt 58 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Rã Bản có diện tích 23,2 km², dân số khoảng 1510 người, mật độ dân số đạt 65 người/km².[3] Rã Bản có tuyến tỉnh lộ 257 chạy qua địa bàn phía nam. Sông Cầu khi chảy đến Rã Bản nhận thêm nước từ suối Nà Cà tạo thành từ những khe suối phía bắc của xã rồi đổi hướng chảy xuống phía nam.

Xã Rã Bản được chia thành các thôn bản: Nà Cà, Hun, Kéo Hấy, Khuổi Nhang, Nà Phung, Nà Tảy, Chói, Cốc Quang, Pác Giả, Khuổi Giả.

31-r-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)