User Tools

Site Tools


31-quang-trung-t-k-la-gi

Quang Trung là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Quang Trung có diện tích 8,68 km², dân số năm 1999 là 7243 người,[1] mật độ dân số đạt 834 người/km².

Là một xã từ sau Cách mạng tháng 8 khi sáp nhập 4 xã trong lịch sử là: xã An Định (có thôn An Hộ), xã An Lao (có thôn An Hưng), xã An Tứ, xã Mậu Công (có thôn An Vĩnh).

31-quang-trung-t-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)