User Tools

Site Tools


31-quang-trung-ki-n-x-ng-la-gi

Quang Trung là một xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,94 km², dân số năm 1999 là 8.646 người,[1] mật độ dân số đạt 1.089 người/km².

Xã gồm 5 thôn là Cao Mai Đoài, Trà Đoài, Trà Đông, Thượng Phúc, Mỹ Nguyên.

31-quang-trung-ki-n-x-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)