User Tools

Site Tools


31-quang-th-nh-la-gi

Quang Thịnh là một xã thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Quang Thịnh có diện tích 11,34 km², dân số năm 2007 là 8632 người,[1] mật độ dân số đạt 761 người/km².

Xã Quang Thịnh giáp ranh với các xã: Hương Sơn, Tân Thịnh, Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang), xã Đông Sơn (huyện Yên Thế), xã Minh Sơn (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Xã gồm 5 thôn là: Quang Hiển, Tân Lạc, Thanh Lương, Cầu Đá, Cầu Đen và Ngọc Sơn. Đây là một xã miền núi với truyền thống lâu đời, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Hiện nay nhờ vào cơ chế đổi mới của nhà nước nên đời sống của người dân có nhiều thay đổi đáng kể. Nơi đây có tuyến đường sắt Hà-Lạng và Quốc lộ 1A chạy qua, đó là điều kiện để Quang Thịnh giao lưu, trao đổi kinh tế với các vùng lân cận.

31-quang-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)