User Tools

Site Tools


31-quang-ph-c-t-k-la-gi

Quang Phục là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Quang Phục là tên gọi sau Cách mạng tháng Tám sau khi đã sáp nhập 6 xã trong lịch sử: xã Mặc Xá (vốn có thôn Vạn Hộ), xã Bích Cẩm (có 3 thôn: thôn Bích Lâm (Sầm), thôn Cẩm Mặc (Mắc), thôn An Cống), xã Đồng Tràng, xã An Phòng và xã Thái Lãng (vốn có làng Đông Trù) và Tứ Kỳ phường (Phố Phủ).[2]

Xã Quang Phục có diện tích 6,86 km², dân số năm 2009 là 8596 người,[1] mật độ dân số đạt 1028 người/km².

Quang Phục có trung tâm hành chính là Thị tứ Quang Phục, phía Bắc xã. Có 6 thôn, 1 thị tứ: Mạc Xá, An Phòng, An Giang, Bích Lâm, Bích Cẩm, Thái An, Thị Tứ Quang Phục. Quang Phục là xã thuần nông, diện tích nông nghiệp là 2,45 km². Địa bàn xã có các công ty: Giày Da, Gạch Hoàng Long, May J-jin, Gạo Tuyên Du, May Bích Lâm,...

Trường học tại xã: Tiểu học Quang Phục, THCS Quang Phục, Mầm non Quang Phục.

"Đông Trù, Quảng Bí, Khổng Lý, Nghĩa Hy" (về 4 làng xã nhỏ nhất đất Tứ Kỳ xưa. làng Đông Trù sau là xóm Đống Nấm - Thái Lãng, sau lập ra "đội sản xuất Vinh Quang"

31-quang-ph-c-t-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)