User Tools

Site Tools


31-quang-minh-hi-p-h-a-la-gi

Quang Minh là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Quang Minh có diện tích 5,11 km², dân số năm 1999 là 4464 người,[1] mật độ dân số đạt 874 người/km².

Xã có 3 thôn:

  • Hữu Định
  • Phú Cốc
  • Hương Thịnh

Phía Đông giáp xã Hùng Sơn, phía Tây giáp xã Đại Thành, phía Nam giáp xã Hợp Thịnh, phía Bắc giáp huyện Phổ Yên, Thái Nguyên ngăn cách bởi Sông Cầu.

Nông nghiệp là nguồn sống chính của người dân nơi đây, trình độ canh tác còn lạc hậu, ít áp dụng máy móc, thiết bị hiện đại.

Đây là một trong những xã còn giữ được nét thanh bình của làng quê Bắc Bộ xưa kia. Mặc dù đời sống người dân đã ngày càng được cải thiện, nhưng mức sống còn thấp.

31-quang-minh-hi-p-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)