User Tools

Site Tools


31-quang-minh-gia-l-c-la-gi

Quang Minh là một xã thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Quang Minh có diện tích 3,96 km², dân số năm 1999 là 5222 người,[1] mật độ dân số đạt 1319 người/km². Xã Quang Minh nằm giáp với xã Nhật Tân, xã Đức Xương, xã An Đức, xã Đồng Quang. Xã có 5 thôn: Đỗ Xuyên (Đọ), Đông Cầu, Minh Tân (Tram), Đông Hào, Hậu Bổng(Bóng). xã có thị tứ trạm bóng đang phát triển rất mạnh mẽ với vị trí nằm trên đường 38b.

31-quang-minh-gia-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)