User Tools

Site Tools


31-quang-h-ng-an-l-o-la-gi

.

Quang Hưng là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Quang Hưng có diện tích 6,81 km², dân số năm 1999 là 5662 người,[1] mật độ dân số đạt 831 người/km².

có 03 thôn: Câu Thượng, Câu Trung và Quang Khải. Có cống thủy lợi Trung Trang (cống đầu nguồn lấy nước vào của sông Đa Độ).

Chủ tịch xã: Lê Văn Hải

31-quang-h-ng-an-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)