User Tools

Site Tools


31-quan-hoa-la-gi

Quan Hoa là một phường thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phường Quan Hoa có diện tích 0,83 km², dân số năm 2005 là 19500 người,[1] mật độ dân số đạt 23494 người/km².

Địa giới hành chính phường:

Tiền thân của phường là thị trấn Cầu Giấy thuộc huyện Từ Liêm, được thành lập năm 1982 do tách đất xã Dịch Vọng.

Ngày 22 tháng 11 năm 1996, quận Cầu Giấy được thành lập từ 4 thị trấn Cầu Giấy, Mai Dịch, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân và 3 xã Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa thuộc huyện Từ Liêm. Đồng thời, phường Quan Hoa cũng được thành lập từ toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Cầu Giấy.

Ngày 5 tháng 1 năm 2005, địa giới phường Quan Hoa và phường Dịch Vọng được điều chỉnh lại. Đồng thời, phường Dịch Vọng Hậu được thành lập từ một phần diện tích và dân số của phường Quan Hoa và phường Dịch Vọng.

31-quan-hoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)