User Tools

Site Tools


31-qu-th-tr-n-la-gi

Quế là một thị trấn thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

  • Đông giáp xã Văn Xá, huyện Kim Bảng và xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý;
  • Tây giáp xã Ngọc Sơn;
  • Nam giáp xã Thi Sơn;
  • Bắc giáp các xã Ngọc Sơn và Đồng Hóa.[1]

Thị trấn Quế có diện tích 2,99 km², dân số năm 1999 là 4912 người,[3] mật độ dân số đạt 1643 người/km².

Năm 2013, sau khi nhận thêm 6,04 ha (gồm diện tích nhà máy nước và trạm bơm trục đứng Quế) từ xã Kim Bình, thị trấn có 306,09 ha diện tích tự nhiên và 5.401 người.[1]

  1. ^ a ă â b Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  2. ^ 34/1986/QĐ-HĐBT
  3. ^ a ă “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
31-qu-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)