User Tools

Site Tools


31-qu-s-n-s-n-ng-la-gi

Quế Sơn là một xã thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Quế Sơn có diện tích tự nhiên 1.016,34 ha, dân số năm 2018 là 742 hộ trên 3.465 người,[1].Trên địa bàn xã có 09 dân tộc anh em chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với vị trí địa lý nằm cách trung tâm huyện Sơn Động 20 km về phía Tây Bắc, Phía Đông, Đông Nam giáp xã Giáo Liêm, Chiên Sơn; Phía Đông Bắc giáp xã Phúc Thắng, Phía Tây Bắc Giáp xã Kim Sơn Lục Ngạn, Phía Tây Nam giáp xã Biển Động Lục Ngạn. Toàn xã có 12 thôn ( Gốc Lâm; Ghè; Khuân Cầu 2, Óm, Rọp, Khuân Cầu 1, Khâm Khang, Nà Làng, Đồng Cảy, Khuân Hoàng, Mìn, Sỏi).

31-qu-s-n-s-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)