User Tools

Site Tools


31-qu-nh-xu-n-la-gi

Quỳnh Xuân là một phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Địa giới hành chính phường phía Đông giáp xã Quỳnh Liên; Tây giáp xã Quỳnh Tân; Nam giáp các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Bảng; Bắc giáp phường Mai Hùng.

Phường có diện tích 15,8 km², dân số năm 2013 là 3.195 người,[1], mật độ dân số đạt 202 người/km².

Tiền thân là xã Quỳnh Xuân thuộc huyện Quỳnh Lưu, được thành lập năm 1973 theo Quyết định 23/1973/QĐ-BT. Ngày 3 tháng 4 năm 2013, được nâng lên thành phường thuộc Thị xã Hoàng Mai theo Nghị quyết 47/2013/NQ-CP của Chính phủ.

  1. ^ a ă â b Nghị quyết 47/2013/NQ-CP Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MS” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
31-qu-nh-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)