User Tools

Site Tools


31-qu-nh-th-ch-la-gi

Quỳnh Thạch là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,09 km², dân số năm 1999 là 7.636 người,[1] mật độ dân số đạt 1.077 người/km².

Địa giới hành chính xã Bắc giáp xã Quỳnh Văn; Tây giáp xã Quỳnh Hoa; Nam giáp xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi; Đông giáp xã Quỳnh Thanh.

31-qu-nh-th-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)