User Tools

Site Tools


31-qu-nh-t-n-la-gi

Quỳnh Tân là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Quỳnh Tân được thành lập năm 1973, có diện tích 30,51 km², dân số năm 1999 là 11.196 người,[1] mật độ dân số đạt 367 người/km².

31-qu-nh-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)