User Tools

Site Tools


31-qu-nh-ph-ng-la-gi

Quỳnh Phương là một phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Địa giới hành chính phường phía Đông giáp biển Đông; Tây giáp phường Quỳnh Dị; Nam giáp xã Quỳnh Liên; Bắc giáp xã Quỳnh Lập

Phường có diện tích 3,45 km², dân số năm 2013 là 15.790 người,[1], mật độ dân số đạt 4.571 người/km².

Tiền thân là xã Quỳnh Phương thuộc huyện Quỳnh Lưu. Ngày 3 tháng 4 năm 2013, được nâng lên thành phường thuộc Thị xã Hoàng Mai theo Nghị quyết 47/2013/NQ-CP của Chính phủ.

  1. ^ a ă â b Nghị quyết 47/2013/NQ-CP Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MS” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
31-qu-nh-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)