User Tools

Site Tools


31-qu-nh-ph-la-gi

Quỳnh Phú là một xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Quỳnh Phú có diện tích 7,86 km², dân số năm 1999 là 6146 người,[1] mật độ dân số đạt 782 người/km².

Quỳnh Phú bao gồm 06 thôn:

  1. Thôn Đổng Lâm
  2. Thôn Thủ Pháp
  3. Thôn Lương Pháp
  4. Thôn Quỳnh Bội
  5. Thôn Đỗ Xá
  6. Thôn Phú Dư
31-qu-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)