User Tools

Site Tools


31-qu-nh-l-m-qu-nh-l-u-la-gi

Quỳnh Lâm là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Quỳnh Lâm có diện tích 16,35 km², dân số năm 1999 là 12.099 người,[1] mật độ dân số đạt 740 người/km².

Xã Quỳnh Lâm nằm trên vị trí bán sơn địa, phía đông tiếp giáp với thị trấn Cầu Giát, Phía bắc giáp với xã Quỳnh Mỹ, Phía Tây giáp với xã ngọc sơn, Phía Nam giáp với xã Diễn Lâm của huyện Diễn Châu. Xã được chia thành 23 xóm. Có 2 tôn giáo chính ở xã Quỳnh Lâm(Kito giáo - bao gồm các xóm 20 - 23 của Thuận nghĩa) còn lại là phật giáo.

Xã Quỳnh Lâm là nơi phát tích của tộc họ Hồ của Việt Nam, nơi khai thiên của họ hồ.

Các xóm từ 09 - 14 nằm trên địa hình giáp núi, điều kiện đất đai khô cằn và khó canh tác

31-qu-nh-l-m-qu-nh-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)