User Tools

Site Tools


31-qu-ng-thanh-th-y-nguy-n-la-gi

Quảng Thanh là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Quảng Thanh có diện tích 5,73 km², dân số năm 1999 là 8172 người,[1] mật độ dân số đạt 1426 người/km².

Quảng Thanh gồm 2 làng là Thanh Lãng và Quảng Cư. Phía đông tiếp giáp xã Cao Nhân, phía nam giáp xã Hợp Thành, phía tây giáp xã Phù Ninh và phía Bắc giáp xã Kỳ Sơn.

Xã Quảng Thanh nằm ngay trên trục đường chính 352 chạy liên tỉnh nối liền 7 xã vùng núi của huyện Thủy Nguyên.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

31-qu-ng-thanh-th-y-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)