User Tools

Site Tools


31-qu-ng-th-ng-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Quảng Thắng là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Phường Quảng Thắng có diện tích 3,55 km², dân số năm 1999 là 5927 người,[1] mật độ dân số đạt 1670 người/km².

Phường Quảng Thắng được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Quảng Thắng.

Từ ngày 17 tháng 8 năm 2018, phường Quảng Thắng gồm các tổ dân phố: Hải Thượng Lãn Ông, Yên Biên, Vệ Yên 1, Vệ Yên 2, Vệ Yên 3, Vệ Yên 4, Phù Lưu 1, Phù Lưu 2.[3]

31-qu-ng-th-ng-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)