User Tools

Site Tools


31-qu-ng-t-m-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Quảng Tâm là một xã thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Quảng Tâm nằm ở phía đông nam của thành phố Thanh Hóa.

Vùng đất thuộc xã Quảng Tâm ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 thuộc tổng Giặc Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, nội trấn Thanh Hóa[1]. Năm Minh Mạng thứ 2 (1821) đổi thành tổng Kính Thượng[3], từ thời Đồng Khánh đến trước năm 1945 thuộc tổng Cung Thượng, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa[1].

Xã Quảng Tâm lúc này gồm các thôn[1]:

  • Hữu Lễ: từng bị phiêu bạt, đến thời Đồng Khánh là thôn Tri Lễ thuộc xã Hưng Lễ, tổng Cung Thượng.
  • Thung Thôn.
  • Dực Hạ.

Sau năm 1945, thuộc xã Lam Sơn, huyện Quảng Xương. Năm 1948, các xã Phạm Hồng Thái, Bình Định và Lam Sơn sáp nhập thành xã Quảng Cát. Năm 1954, một phần lãnh thổ xã Quảng Cát được tách ra để lập các xã Quảng Tâm và Quảng Minh, tên gọi Quảng Tâm xuất hiện từ đây[1].

Sau năm 1954, xã Quảng Tâm gồm 18 xóm là Tâm Thành, Tâm Tiến, Tâm Vượng, Tâm Thanh, Tâm Kiên, Tâm Trung, Tâm Đức, Tâm Phúc, Tâm Quý, Tâm Chiến, Tâm Thuận, Tâm Thắng, Tâm Lợi, Tâm Đình, Tâm Cường, Tâm Phúc, Tâm Thọ[1].

Khi phong trào hợp tác hoá nông nghiệp diễn ra, Xã Quảng Tâm đồng thời là Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Tâm. Đến năm 1973 được chia thành các đội sản xuất. Có từ đội 1 đến đội 9, sau đó vào năm 1980 thêm hai đội là đội 10 (tách từ đội 6 ra) và đội 11 tách từ đội 7 ra. Từ 1996 đến nay lại chia thành các thôn: Tiến Thành, Phú Qúy, Đình Cường, Thanh Kiên, Chiến Thắng, Phúc Thọ, Quang Trung, Phố Môi, Thanh Tâm,....

Tháng 2 năm 2012, xã Quảng Tâm được chuyển từ huyện Quảng Xương về thành phố Thanh Hoá[4].

Xã Quảng Tâm là nơi đặt cơ sở thứ sáu của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.[5]

  1. ^ a ă â b c d đ Hoàng Tuấn Phổ (chủ biên) (2010). Địa chí huyện Quảng Xương. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. tr. 102-103. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  3. ^ Hoàng Tuấn Phổ (chủ biên) (2010). Sách đã dẫn. tr. 81. 
  4. ^ Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  5. ^ Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cơ sở tại Thanh Hóa
31-qu-ng-t-m-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)