User Tools

Site Tools


31-qu-ng-ph-th-xu-n-la-gi

Quảng Phú là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Quảng Phú có diện tích 18,24 km², dân số năm 1999 là 6751 người,[1] mật độ dân số đạt 370 người/km².

Phía Nam giáp xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Phía Bắc giáp Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Phía Đông giáp xã Yên Giang, huyện Yên Định, Phía Tây giáp Nông trường Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc

31-qu-ng-ph-th-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)