User Tools

Site Tools


31-qu-ng-ph-qu-ng-i-n-la-gi

Quảng Phú là một xã thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Xã có diện tích 11,88 km², dân số năm 1999 là 11314 người,[1] mật độ dân số đạt 952 người/km².

Tại nơi đây, trước kia có Làng Bác Vọng, trước đây là phủ của chúa Nguyễn Phúc Chu từ năm 1712 đến năm 1739 ngày nay được chia thành hai thôn là Bác Vọng Đông và Bác Vọng Tây.[2]

Có 3 trường Mẫu giáo là Mầm non sao mai 1(2 cơ sở) và sao mai 2

có 3 trường tiểu học:số 1 quảng phú (2 cơ sở)và 1 trường số 2 quảng phú

1 trường Thcs Đặng hữu phổ

Gồm 11 thôn:

Hà Cảng
Phú Lễ
Hạ Lang
Bao La- Đức Nhuận
Bác Vọng Tây
Vạn Hạ Lang
Bác Vọng Đông
Nho Lâm
Xuân tùy
Nghĩa Lộ
Nam Phù
31-qu-ng-ph-qu-ng-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)