User Tools

Site Tools


31-qu-ng-nguy-n-x-n-m-n-la-gi

Quảng Nguyên là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thu Tà.
  • Đông giáp xã Hồ Thầu, xã Nậm Khòa, xã Tiên Nguyên (Quang Bình).
  • Nam giáp xã Tân Nam (Quang Bình), xã Khuôn Lùng.
  • Tây giáp xã Nà Chì, xã Nấm Dẩn.

Xã Quảng Nguyên có diện tích 102,38 km², dân số năm 1999 là 4.046 người,[1] mật độ dân số đạt 40 người/km².

Xã Quảng Nguyên được chia thành các thôn bản: Trung Thành, Nậm Lỳ, Cáo Sơn, Vinh Tiến, Quang Vinh, Sơn Thành, Khâu Rom, Nậm Là, Nậm Cương, Quảng Thượng, Quảng Hạ.

31-qu-ng-nguy-n-x-n-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)